เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ ใครมีถือว่าโชคดีมาก

วันนี้ชวนมาดูลายมือแบบง่าย ๆ ซึ่งอยากให้ดู เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ ว่ามีหรือไม่ เนื่องจากเป็นตัวบ่งบอกถึงความโชคดี วาสนาดี มีโอกาสร่ำรวย มีชีวิตดี การมีกากบาทบนฝ่ามือนั้นไม่ใช่ทุกคนจะมี และ น้อยมากที่จะมีซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วด้วย ไหน ๆ แล้วก็ลองยกฝ่ามือของตนเองขึ้นมาดูไม่แน่เศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็เป็นได้

คำทำนายของกากบาทบนฝ่ามือ

แสดงถึงความเป็นคนที่มีเหตุผล มีหลักการ เรียนรู้เร็ว ชอบสอน ชอบให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น ชอบแสดงความคิดเห็นกับผู้คน ส่วนมากยังเจอในคนที่ประกอบอาชีพครู อาจารย์ วิทยากร หรือ ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทางอีกด้วย ซึ่งตามความเชื่อว่า กากบาทบนฝ่ามือเน้นหมายถึงก ร ร มที่มีมาแต่บางก่อน ซึ่งบางทีก็ทำให้มี สั ม ผั ส พิ เ ศ ษอีกด้วย บางคนยังสามารถ ร ะ ลึ ก ช า ติได้ ล า ง สั ง ห รณ์ แม่นมากๆ

Loading...

จะเป็นคนที่เพื่อนเยอะ ไปไหนจะมีแต่คนรัก สติปัญญาดี ฉลาด เฉียบแหลม หัวไว ใจกล้า เป็นคนมีเมตตา ใจเย็น แต่บางครั้งก็เย็นเกินไปนะ ไม่ค่อยจะสมหวังในความรักสักเท่าไหร่ อ่อนไหวง่ายมาก ระแวงมากไป ถ้าจะให้ดีบางอย่างมันเล็กน้อยก็ควรจะมองข้ามไปบ้าง

สำหรับใครที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้น บอกเลยว่าคุณเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่พิเศษกว่าใคร ๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจจะทำ มีโอกาสร่ำรวย มั่งคั่ง ตั้งตัวได้ ร่ำรวยและมีความสุขในแบบของตัวเอง

เรียบเรียบโดย krustory

ขอบคุณ : krustory